TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA PLATFORMEI DIGITALE ALTREAL

Prezentele TCG Altreal sunt încheiate între dvs., în calitate de Utilizator al Platformei Digitale Altreal, și Subscrisa, ALTREAL NATURE TECHNOLOGYS.R.L., o societate cu răspundere limitată înmatriculată și funcționând conform legilor României, având sediul social în Ciocănăi, Aleea Marghiolilor, nr. 64, jud. Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J03/3018/2022, având cod fiscal 47116282 („Altreal”). Ne puteți contacta digital la adresa contact@altreal.ro.

TERMENI

 • Instalator de sisteme fotovoltaice sau Partenerul înseamnă un mandatar, angajat sau contractant al Partenerului care va presta în mod direct serviciul de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice.
 • Utilizator înseamnă persoana fizică sau juridică, care utilizează Platforma digitală Altreal în scopul de a beneficia de servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice.
 • Platforma digitală Altreal sau Platforma digitală înseamnă website-ul destinat Partenerului și Utilizatorilor, precum și aplicația mobilă corespunzătoare, după caz, prin intermediul căreia Partenerul primește și onorează cereri de servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice plasate de către Utilizatori.
 • Contul Utilizatorului înseamnă contul activat de către Altreal în vederea punerii la dispoziție a Platformei Digitale către Utilizator, acesta din urmă beneficiind de o interfață care îi va permite plasarea de comenzi către Parteneri, monitorizarea serviciilor de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice prestate prin Partener.
 • Serviciile Altreal înseamnă serviciile electronice ale Altreal, furnizate prin Platforma Digitală Altreal, servind drept intermediar la cerere, și serviciile asociate care permit ca Utilizatorul să plaseze cereri de servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice din partea Partenerilor și să beneficieze de serviciile prestate de către Parteneri; aceste Servicii Altreal includ accesul la Platforma digitală de către Utilizator și sistemele de servicii de asistență conexe, cu eventualele actualizări sau modificări periodice efectuate de Altreal.
 • Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice înseamnă serviciile pe care le prestează Partenerul, conform comenzii plasate de Utilizator.
 • Prețul Serviciului de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice are sensul prevăzut în secțiunea 4.1 TCG Altreal.
 • Datele Altreal înseamnă toate datele asociate cu accesul și utilizarea Serviciilor Altreal și a Serviciilor de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice conform TCG Altreal, inclusiv toate datele asociate cu Utilizatori (inclusiv Informațiile utilizatorilor).
 • Informațiile utilizatorului înseamnă informații despre un Utilizator, puse la dispoziția Partenerului în legătură cu cererea Utilizatorului și cu utilizarea de către acesta a Serviciilor și pot include numele Utilizatorului, adresa acestuia, numărul de telefon, tipul de locuință.
 • Servicii terțe înseamnă servicii puse la dispoziție de către Altreal prin parteneri privitoare mentenanța, actualizarea, verificarea perioadă a sistemelor fotovoltaice instalate.
 • Furnizorul de servicii terțe înseamnă partenerul Altreal, specializat și avizat de către instituțiile abilitate, care prestează în baza unui contract de prestări servicii servicii terțe către Utilizator.

Prezentare generală

1.1. Prezentele condiții reglementează accesul la și utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor mobile și/sau a site-urilor de internet ale Altreal, denumite colectiv Platforma Digitală Altreal. Trebuie să citiți cu atenție și să fiți de acord cu aceste Condiții înainte de a accesa și utiliza aplicațiile mobile și/sau site-urile de internet ale Altreal. Acordul dvs. privind respectarea acestor Condiții reprezintă încheierea unei relații contractuale între dvs. și Altreal. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu puteți accesa sau utiliza Platforma Digitală Altreal. Aceste TCG Altreal înlocuiesc în mod expres toate înțelegerile, actele juridice sau convențiile încheiate anterior între Altreal și dvs. în legătură cu Serviciile Altreal, astfel cum sunt definite în TCG Altreal.

1.2. TCG Altreal se aplică în măsura în care nu sunt în contradicție cu alte condiții pentru Utilizatori care se aplică în mod specific Platformei Digitale Altreal sau altor Servicii Altreal ce nu țin în mod specific de funcționarea Platformei Digitale Altreal. Acordul pentru astfel de condiții vi se va solicita separat.

1.3. Altreal acționează strict pentru a facilita formularea de comenzi de către Utilizator și acceptarea acestora de către Partener în vederea prestării Serviciilor de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice, fără ca Altreal să fie răspunzător de modalitatea concretă de prestare a respectivelor Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice, Partenerii nefiind prepușii Altreal ci prestatori independenți ce nu acționează sub controlul sau coordonarea Altreal.

Serviciile Altreal

2.1. Serviciile pe care Altreal vi le furnizează constau în:

 1. Accesul la și utilizarea Platformei Digitale Altreal care vă permite să solicitați și să beneficiați de Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice furnizate de Parteneri; și
 2. Servicii de colectare și de prelucrare a plăților care ne permit să încasăm tarife de la dvs. și să plătim tarife în contul bancar al Partenerilor pentru Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice.

2.2. Prezentele Condiții se aplică utilizării de către dvs. a Serviciilor Altreal în România.

2.3. Platforma Digitală Altreal, constând în aplicațiile mobile și/sau site-urile de internet ale Altreal, vă vor fi puse la dispoziție sub marca Altreal, acestea reprezentând proprietatea intelectuală exclusivă a Altreal.

2.4. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, separat, în scris, Serviciile Altreal sunt puse la dispoziția dvs. doar pentru uz personal, necomercial.

2.5. Atunci când sunt disponibile, puteți solicita și puteți beneficia de Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice furnizate de terții Parteneri Altreal prin Platforma Digitală Altreal.

Servicii Furnizate de Parteneri

3.1. În cazul Serviciilor de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice furnizate de Parteneri, Altreal acționează în calitate de intermediar între dvs. și Parteneri pentru a le permite acestora să vă furnizeze Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice. Altreal nu furnizează Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice. Toți Partenerii sunt contractori terți independenți, societăți înregistrate sau alte persoane juridice care nu sunt angajate de Altreal.

3.2. Când sunteți conectat și online pe raza în care un Partener poate presta Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice, iar respectivul Partener este, de asemenea, conectat la Platforma Digitală Altreal, veți primi informații prin Platforma Digitală Altreal cu privire la Serviciile de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice pe care le poate presta Partenerul, precum și un istoric al evaluărilor sale precedente, după caz, înainte de a decide dacă doriți să faceți o solicitare.

3.3. Partenerii au libertatea de a decide dacă să accepte sau să ignore o solicitare. Acceptarea cererii vă este comunicată prin intermediul Platformei Altreal și poate sta la baza încheierii unui contract de Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice direct între dvs. și Partener.

3.4. Pentru unele servicii terțe oferite de Altreal, după caz, este posibil să vi se solicite să acceptați termeni separați înainte de a utiliza astfel de servicii terțe.

3.5. Vi se poate solicita să evaluați Partenerul ale cărui servicii le-ați solicitat în vederea implementării politicii de evaluare a Partenerilor și a îmbunătățirii serviciilor livrate către Utilizatori.

3.6. Furnizorul de Servicii terțe este responsabil pentru orice obligații care pot decurge din furnizarea acestora de servicii.

3.7. Vă aducem la cunoștință faptul că Partenerul cunoaște și convine că furnizarea Serviciilor de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice se realizează în temeiul contractului de prestări servicii încheiat în mod direct și distinct cu Utilizatorii, Altreal fiind o terță parte la raportul comercial direct între Partener și Utilizator. Altreal nu este responsabilă sau răspunzătoare nici pentru acțiunile sau lipsa de acțiune a unui Utilizator în legătură cu activitățile Partenerului și nici pentru acțiunile sau lipsa de acțiune a Partenerului în relația sa contractuală cu Utilizatorul. Partenerul va fi unicul responsabil pentru orice obligații sau răspunderi proprii sau cele ale Utilizatorilor sau ale terțelor părți care decurg din furnizarea de către Partener a Serviciilor de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice.

3.8. Având în vedere cele precizate la art. 3.7, toate plângerile, cererile sau reclamațiile privind derularea contractului de Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice se vor adresa direct Partenerului cu care ați încheiat contractul, Altreal fiind exonerat de orice despăgubire sau răspundere ce derivă din acest contract.

Tarife și plată

4.1 Prețul serviciilor de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice

4.1.1. Pentru serviciile asigurate de către Partener direct Utilizatorului, Partenerul are dreptul să perceapă un tarif pentru fiecare Serviciu finalizat furnizat unui Utilizator, care a fost obținut prin intermediul Serviciilor Altreal, reprezentând contravaloarea comercială a serviciului astfel prestat, astfel cum această valoare este stabilită prin contractul de prestări servicii încheiat cu Utilizatorul.

4.2. Tarife pentru utilizarea Platformei Digitale Altreal

4.2.1. Nu veți fi taxat pentru utilizarea Platformei Digitale Altreal. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a introduce un tarif de utilizare, caz în care veți fi informat în scris și vi se va da posibilitatea să denunțați prezentele TCG Altreal înainte de introducerea unui astfel de tarif. Dacă ați ales să denunțați prezentele TCG Altreal, nu veți mai avea posibilitatea să accesați sau să utilizați Platforma Digitală Altreal. Orice obligații de plată ale dvs. deja existente la momentul denunțării vor produce efecte în continuare și după încetarea acestor TCG Altreal prin denunțare.

4.1.2. Ne rezervăm dreptul de a introduce un tarif pentru funcții specifice pe Platforma Altreal. Acestea pot fi supuse unor condiții separate.

4.3. Tarife pentru utilizarea Serviciilor de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice furnizate de Parteneri

4.3.1. Dacă efectuați o solicitare prin Platforma Digitală Altreal, sunteți de acord să achitați tarifele relevante astfel cum sunt descrise în Platforma Altreal și sunteți responsabil pentru achitarea oricăror tarife sau taxe în legătură cu contul dvs., în conformitate cu clauza 6.4 de mai jos.

4.3.2. În funcție de Serviciile de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice alese de către dvs., tarifele pot fi afișate pe Platforma Digitală Altreal înainte de a face o solicitare. Este posibil să oferim o estimare a acestor tarife. Vă rugăm să rețineți că suma finală care trebuie achitată de dvs. poate fi diferită de suma estimată.

Utilizarea Platformei Digitale Altreal

5.1. Platforma Digitală Altreal poate fi descărcată sau accesată de pe majoritatea dispozitivelor mobile moderne cu conexiune la internet și echipate cu sisteme de operare populare, cum ar fi Android sau iOS.

5.2. Sunteți responsabil pentru obținerea accesului la rețea necesar pentru utilizarea Serviciilor Altreal prin Platforma Digitală Altreal și pentru plata oricăror tarife și costuri aplicate de către furnizorul dvs. de rețea mobilă, inclusiv pentru consumul de date în timp ce utilizați Platforma Digitală Altreal. De asemenea, sunteți responsabil pentru accesarea dispozitivelor și sistemelor de operare compatibile necesare pentru utilizarea Serviciilor Altreal prin Platforma Digitală Altreal, inclusiv pentru orice actualizări software sau hardware.

5.3. Pentru a utiliza Serviciile Altreal prin Platforma Digitală Altreal trebuie să vă înregistrați în aplicațiile mobile și/sau pe site-urile internet ale Altreal și să creați un cont. În momentul înregistrării, trebuie să aveți optsprezece ani (18) sau vârsta legală a majoratului în țara în care vă înregistrați în cazul în care aceasta este diferită de optsprezece (18) ani.

5.4. Trebuie să ne furnizați anumite informații personale pentru a vă înregistra, inclusiv numărul dvs. de telefon și adresa de e-mail. Pentru a utiliza Serviciile Altreal poate fi necesar să furnizați cel puțin o metodă de plată valabilă (card de credit, card de debit sau orice altă metodă de plată acceptată). Poate fi necesară furnizarea de informații și documente suplimentare înainte de a utiliza Platforma Digitală Altreal, cum ar fi adresa/sediul dvs, numele/denumirea complet/ă, CNP, CUI, CIF.

5.5. Nu aveți nicio obligație să vă conectați la, sau să utilizați, Platforma Digitală Altreal și nici Partenerii nu sunt obligați să facă acest lucru. Dacă alegeți să încetați utilizarea Platformei Digitale Altreal, puteți face acest lucru fără a fi necesar să ne notificați.

5.6. Este posibil să vă restricționăm temporar accesul și utilizarea Platformei Digitale Altreal în cazul în care există suspiciunea de încălcare a obligațiilor dvs. (a se vedea clauza 6 de mai jos) sau a TCG Altreal, inclusiv în cazul în care primim o reclamație în legătură cu o fraudă. Pot exista situații în care nu putem să vă oferim informații în legătură cu reclamația atât timp cât există o anchetă în desfășurare (de către noi și/sau de către o terță parte, cum ar fi organele de urmărire penală ale Statului Român).

Obligațiile Utilizatorului

6.1. Când utilizați Platforma Digitală Altreal trebuie să respectați toate legile aplicabile. Puteți utiliza Platforma Digitală Altreal numai în scopuri legale și conform destinației acestora, astfel cum este menționat în prezentele TCG Altreal. Este interzisă utilizarea abuzivă a Platformei Digitale Altreal sau tentativa de fraudare a noastră sau a Partenerilor.

6.2. Trebuie să furnizați informații exacte și complete atunci când înregistrați un cont și când utilizați Platforma Digitală Altreal.

6.3. Contul dvs. este unul personal. Acesta nu poate fi transmis sau utilizat de alte persoane decât cu acordul expres al Altreal. După ce ați creat un cont:

 1. nu puteți crea mai mult de un cont în lipsa acordului nostru scris în acest sens;
 2. nu puteți permite terților să vă folosească contul și nu puteți transfera contul dvs. unei părți terțe;
 3. trebuie să păstrați informațiile contului dvs. exacte, complete și la zi;
 4. trebuie să păstrați în permanență confidențialitatea datelor de autentificare;
 5. trebuie să ne anunțați imediat dacă aveți vreun motiv să credeți că altcineva vă cunoaște numele de utilizator sau parola sau dacă suspectați că altcineva vă folosește contul.

6.4. Sunteți responsabil pentru plata oricăror tarife sau costuri care pot fi generate ca urmare a furnizării de Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice solicitate prin contul dvs., astfel cum este detaliat mai jos.

6.5. Este interzis, atunci când utilizați Platforma Digitală Altreal, să cauzați daune materiale sau alte tipuri de prejudicii sau vătămări drepturilor sau intereselor legitime ale Partenerilor, Altreal sau oricărei alte părți.

Informații generale

7.1. Pentru mai multe informații despre tarife și costuri suplimentare, taxe și/sau costuri specifice unor Servicii de achiziție și instalare a sistemelor fotovoltaice, consultați secțiunea de asistență din Platforma Digitală Altreal (cum este secțiunea de Ajutor).

7.2. Costurile includ taxele aplicabile, inclusiv TVA-ul, după caz.

Licență

8.1. Sub rezerva respectării acestor Condiții, vă acordăm o licență personală, valabilă oriunde în lume, neexclusivă, netransmisibilă, revocabilă, non-sublicențiabilă pentru instalarea și/sau utilizarea Platformei Digitale Altreal pe dispozitivul dvs. destinată exclusiv pentru uzul dvs. personal și pentru ca dvs. să puteți accesa și utiliza informațiile puse la dispoziție prin intermediul Platformei Digitale Altreal. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest document sunt rezervate de Altreal.

Proprietate intelectuală

9.1. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții. Platforma Digitală Altreal, dispozitivele noastre și toate datele colectate prin intermediul Platformei Digitale Altreal (inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din cele de mai sus) sunt și vor rămâne proprietatea Altreal. Nu vă este permis și nu puteți permite niciunei alte părți:

 1. să licențieze, să sublicențieze, să copieze, să modifice, să distribuie, să creeze, să vândă, să revândă, să transfere sau să închirieze nicio parte din Platforma Digitală Altreal, fie sub formă de aplicație mobilă fie sub formă de website;
 2. să facă inginerie inversă sau să încerce să extragă codul sursă al Platformei Digitale Altreal, fie sub formă de aplicație mobilă fie sub formă de website, cu excepția cazurilor permise expres de lege;
 3. să lanseze sau să determine lansarea oricăror programe sau scripturi cu scopul de a face scraping, de a indexa, de a analiza sau de a efectua orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Platformei Digitale Altreal sau a datelor Altreal;
 4. să utilizeze, să afișeze sau să manipuleze oricare dintre denumirile, mărcile sau operele Altreal în alte scopuri decât acela de a utiliza Platforma Digitală Altreal;
 5. să creeze sau să înregistreze orice (i) afaceri, (ii) adrese URL, (iii) nume de domeniu, (iv) nume sau titluri de aplicații software sau (v) nume de utilizatori sau profiluri pe platformele de comunicare socială care includ denumiri, mărci sau opere ale Altreal sau orice alte mărci, denumiri, titluri sau opere care sunt confundabile sau similare în mod substanțial;
 6. să utilizeze denumirile, mărcile sau operele Altreal ca imagine de profil sau imagine de fundal pentru platformele de comunicare socială;
 7. să achiziționeze cuvinte cheie (inclusiv, dar fără a se limita la Google AdWords) care conțin orice denumiri, mărci sau opere ale Altreal; sau
 8. să solicite înregistrarea, să facă trimitere, să utilizeze, să copieze și/sau să solicite/susțină deținerea dreptului de proprietate în legătură cu proprietatea intelectuală Altreal sau în legătură cu orice denumiri, mărci, titluri sau opere confundabile sau similare în mod substanțial, în orice mod pentru orice scop, singure sau în combinație cu alte litere, punctuație, cuvinte, simboluri, desene și/sau orice opere creative; cu excepția celor permise în licența limitată acordată mai sus.

9.2. Altreal își rezervă dreptul și Utilizatorul își dă acordul expres cu privire la utilizarea în mod gratuit de către Altreal în scop publicitar / de marketing / de promovare a proiectelor înscrise în platforma Altreal / finalizate, utilizare ce poate lua forma prezentării / postării acestora în diverse medii online, inclusiv social media, fără a se limita la aceste modalități și fără să dea dreptul Clientului sau Altreal să pretindă / solicite daune materiale ori morale, sau orice presupusă contravaloare a serviciilor de marketing, convenindu-se că aceste servicii profită, în sine, ambelor părți. Utilizatorul își dă acordul pentru folosirea datelor de către Altreal cât timp contul va fi activ, precum și pentru perioada ulterioară închiderii contului de Utilizator deschis pe platformă.

Declarație de confidențialitate

În vederea oferirii serviciilor, Altreal vă aduce la cunoștința despre faptul că prelucrarea, colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor de la sau despre dvs. se realizează în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

Răspunderea dvs. și despăgubiri

11.1. Vă revine responsabilitatea pentru orice daune suferite de noi ca urmare a încălcării de către dvs. a prezentelor TCG Altreal, pentru utilizarea abuzivă a Platformei Digitale Altreal sau pentru încălcarea de către dvs. a oricărei legi sau a drepturilor terților. Vă revine responsabilitatea pentru toate activitățile desfășurate prin contul dvs., cu excepția cazului în care astfel de activități nu sunt autorizate de dvs. și nu ați fost neglijent.

11.2. Pentru a avea acces la Platforma Digitală Altreal, vă obligați să despăgubiți pe Altreal și să garantați împotriva oricărei răspunderi imputată față de Altreal în eventualitatea oricăror pretenții, responsabilități, cheltuieli, daune, penalități sau amenzi care decurg din sau în legătură cu încălcarea prezentelor TCG Altreal, încălcarea legii aplicabile sau cereri formulate de terțe părți în mod direct sau indirect în legătură cu utilizarea de către dvs. a Platformei Digitale Altreal sau de utilizarea în mod culpabil de către dvs. a Serviciilor Altreal în general.

Declinarea răspunderii

Oferim Serviciile Altreal prin Platforma Digitală Altreal „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”. Serviciile Altreal pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice și nu sunt garantate să fie disponibile sau fără erori în orice moment.

Limitarea răspunderii

13.1. Nicio prevedere din prezentele TCG Altreal nu limitează și nu exclude orice tip de răspundere care nu poate fi limitată sau exclusă în mod legal, inclusiv răspunderea în caz de deces sau vătămare a integrității corporale cauzată din neglijență și răspunderea pentru fraudă și dol și nu modifică drepturile dvs. în calitate de consumator, în măsura în care acestea vă sunt aplicabile, care nu pot fi excluse în temeiul legislației aplicabile.

13.2. Nu ne asumăm răspunderea în temeiul sau în legătură cu prezentele TCG Altreal, incluzând, dar fără a se limita la răspunderea contractuală, delictuală (care include neglijență, culpă) sau restituirea prestațiilor pentru oricare dintre următoarele aspecte legate de utilizarea Platformei Digitale Altreal:

 1. pierderea profitului;
 2. scăderea volumului de vânzări sau pierderi;
 3. pierderea de acorduri sau contracte;
 4. pierderea economiilor estimate;
 5. pierderea capacității de utilizare a programelor software, datelor sau informațiilor și coruperea acestora;
 6. pierderea fondului de comerț sau prejudiciul adus acestuia; și
 7. pierderile indirecte sau subsecvente.

13.3. Nu ne asumăm răspunderea pentru: daune sau pierderi care decurg din orice tranzacție între dvs. și un Partener; sau disponibilitatea și exactitatea conținutului, produselor sau serviciilor Partenerului.

13.4. Nu ne asumăm răspunderea pentru întârzieri sau deficiențele de funcționare care rezultă din cauze care se află în afara controlului nostru rezonabil.

13.5. În măsura permisă de lege, excludem toate garanțiile și ne exonerăm de orice răspundere prejudiciile cauzate de orice act sau omisiune din partea dvs. sau a oricărui terț.

Încetarea raporturilor

14.1. Sunteți liber în orice moment să utilizați Platforma Digitală Altreal (dacă Serviciile Altreal sunt disponibile) și puteți denunța prezentele Condiții și înceta utilizarea Platformei Digitale Altreal prin închiderea contului dvs.

14.2. Noi putem denunța cu efect imediat prezentele TCG Altreal și întrerupe utilizarea de către dvs. a Serviciilor Altreal dacă concluzionăm că există o încălcare de către dvs. a prezentelor TCG Altreal sau a oricărui alt acord între dvs. și Altreal pentru furnizarea de Servicii Altreal.

14.3. Altreal poate, la discreția sa, să denunțe în orice moment prezentele TCG Altreal sau să întrerupă furnizarea Serviciilor Altreal, prin transmiterea unei notificări prealabile în scris într-un interval de timp rezonabil.

14.4. Dacă nu putem încasa tarifele prin metoda dvs. de plată preferată, vă putem suspenda sau anula accesul la Platforma Digitală Altreal până la efectuarea plății.

14.5. În momentul încetării relației contractuale, trebuie să plătiți imediat orice tarife/costuri restante datorate Partenerilor. Orice astfel de tarife/costuri vor supraviețui încetării relației contractuale.

Informații generale

15.1. Altreal poate modifica unilateral prezentele TCG Altreal. Vă vom informa în legătură cu modificările într-un interval de timp rezonabil. Aceste modificări vor deveni obligatorii pentru dvs. după ce acestea v-au fost notificate prin aplicațiile mobile și/sau site-urile internet Altreal și/sau prin e-mail. Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, sunteți liber să vă închideți contul în conformitate cu clauza 14.1.

15.2. Anularea oricăror clauze din prezentele TCG Altreal nu afectează validitatea și aplicabilitatea restului TCG Altreal. Orice astfel de clauze anulate, ilegale sau neaplicabile sunt considerate eliminate.

15.3. Putem cesiona, subcontracta sau transfera prezentele TCG Altreal sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre care decurg din acestea, integral sau parțial, fără consimțământul dvs. prealabil, cu condiția ca acest lucru să nu conducă la reducerea drepturilor de care beneficiați în virtutea prezentelor TCG Altreal sau a legii. Dvs. nu puteți cesiona, subcontracta sau transfera prezentele TCG Altreal sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre, integral sau parțial, întrucât utilizarea de către dvs. a Platformei Digitale Altreal este personală, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.

15.4. Prezentele TCG Altreal reprezintă întregul nostru acord cu dvs., împreună cu orice acord suplimentar referitor la furnizarea Serviciilor Altreal și înlocuiesc toate acordurile anterioare referitoare la accesul și utilizarea de către dvs. a Platformei Digitale Altreal.

15.5. Vi se poate solicita să acceptați condiții suplimentare pentru a accesa sau utiliza Platforma Digitală Altreal. Dacă există un conflict între TCG Altreal și acordul separat, acesta din urmă va prevala, dacă nu se specifică altfel în acordul separat.

Legea aplicabilă și jurisdicția

TCG Altreal sunt reglementate și interpretate exclusiv în conformitate cu legislația României, iar orice dispute în legătură cu TGC Altreal vor fi înaintate spre soluționare către instanțele judecătorești competente din România de la sediul Altreal.

Prin acceptarea prezentelor TCG Altreal, vă exprimați consimțământul de a le respecta.